Tuesday, April 2, 2013

Mantra for relief from physical and mental ailments (Kannada Lipi)ಧನ್ವಂತರೀ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಧನ್ವಂತರಯೇ
ಅಮೃತಕಲಶಹಸ್ತಾಯ  |
ಸರ್ವಾಮಯವಿನಾಶನಾಯ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯನಾಥಾಯ
ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ಸ್ವಾಹಾ ||
(to be chanted ೧೦೮ times daily)
[Source: ‘Infallible Vedic Remedies” by Swami Shantananda Puri]

No comments:

Post a Comment