Thursday, March 14, 2013

Lyrics of ‘ವೀಕ್ಷೇಽಹಂ ಕದಾ ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿಂ’ -ನಾರಾಯನತೀರ್ಥರುRaga:Ahiri
Tala:  Adi

Pallavi        ವೀಕ್ಷೇಽಹಂ ಕದಾ ಗೋಪಾಲಮೂರ್ತಿಂ
Anupallavi   ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮದನಕೋಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ-ರಸ-ಪೇಟೀಂ

 Charanam
 ೧. ಮೃಗಮದ-ಲಲಿತ-ತಿಲಕ-ವಿಲಸತ್ ವಿಶಾಲ ಫಾಲಂ
 ಸಕಲ-ಗುಣ-ಸಂಪತ್ಯಾ ಸಹಿತಂ ಅನಂತ ಲೀಲಂ  (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

೨. ಬೃಂದಾವನ ವಿಹಾರಂ ಬದ್ಧ-ಮಯೂರ-ಬರ್ಹಂ
 ನಂದನಂದನಂ ಅಖಿಲಾನಂದವಿಗ್ರಹಂ (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

 ೩. ಕಾಲಮೇಘ-ಶರೀರಂ ಕಲಿತ-ವಿದ್ಯುತ್-ವಸನಂ
ಕೇಲಿಕಲಾಕುತುಕ ಕಿಂಚಿತ್ ಕುಂಚಿತಾಧರಂ (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

 ೪. ಧಿತ್ತಿಮಿ ಧಿಮಿಧಿಮಿಧಿ ತಾಂಡವ-ಲೋಲಂ
    ಅಖಿಲ-ತಾಪತ್ರಯೋಪಶಮಕ್ಷಮ-ಕರುಣಾ-ಕಟಾಕ್ಷಂ   (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

     ೫. ಸರಲ-ಮುರಲೀ-ಗೀತ ಸರಸ-ಸುಧಾ-ಲಹರೀ
  ನಿರತ ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ ನಿರ್ಮಲ ಮಾನಸ ಹಂಸಂ (ವೀಕ್ಷೇಹಂ…)

No comments:

Post a Comment